Ελένη Φίλιππα

Πάρης Σκαρτσολιάς: Τι σχέση έχει με την «Έλλη Ρούσσου» από το «Κωνσταντίνου και Ελένης»;