ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΠΑΡΤΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ


Ετικέτα: Ελληνικά νησιά