Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ


Ετικέτα: Εμμανουήλ Καραλής