ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΤΡΑΣ:
«ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΤΡΑΣ:
«ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ»


Ετικέτα: Εβίτα Βαρελά