Φαίδωνας Βόβολης

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου καλεί τον γιατρό Φαίδωνα Βόβολη