Φανή Δρακοπούλου.

«Ο Παντελής Παντελίδης λείπει και πάντα θα λείπει. Είχε αλλάξει τη νύχτα και τη διασκέδαση»