Φιλικη εταιρία

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ: Βραδιά για ην επέτειο ίδρυσης της Φιλικής Εταιρίας