Φρειδερίκη

Βιβλίο το προσωπικό Ημερολόγιο της Βασίλισσας Φρειδερίκης