Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΛΑΨΙΝΟΥ
ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΣΠΙΩΤΗ;


Ετικέτα: γάμος έρωτας