γαμπρός

Γαμπρός θα ντυθεί ο Παύλος Χρηστίδης

Θα ντυθεί γαμπρός ο Γιώργος Δασκουλίδης