Γεώργιος Γ. Παπανδρέου

Πέθανε ο Γεώργιος Παπανδρέου