Γιάννης  Ντσούνο

Αταίριαστοι: Εκτός εκπομπής ο Γιάννης Ντσούνος «Είχε ένα μικροατύχημα»