Γιάννης Ράμος

Αυτός θα είναι η φωνή του «Big Brother»;