Γιώργος Αδρεαδάκης

Ρομά έκλεψαν την λευκή porce του Ανδρεαδάκη