Γιώργος κουτούλιας

"Μου έδιναν 40.000€ για να με δωροδοκήσουν και να εξαγοράσουν τίτλο ομορφιάς"