Ο ΚΥΡΤΣΟΣ ΧΑΝΕΙ
ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΠΟΜΠΟΛΑ – ΨΥΧΑΡΗ


Ετικέτα: Γίωργος Κύρτσος