Γιώργος Μανίκας

Γιώργος Μανίκας - Έλλη Γελεβεσάκη: πέρασαν από έλεγχο μετακίνησης μαζί με τον γιο τους Άγγελο στη Γλυφάδα