Γιώργος ματαράγκας

Γιώργος Ματαράγκας: "Συνέβη στα δεκαεπτά μου, ήταν μεγάλο πλήγμα"