Γιώργος Μεσσάλας

Πέθανε και ο Γιώργος Μεσσάλας

« Η Μάρω Κοντού ήθελε να δείξει ότι ήταν πιο σταρ»