Γιώργος Νανουρης

Γιώργος Νανούρης: «Όλες οι αγωνίες και τα άγχη μου βγαίνουν το βράδυ»

Γιώργος Νανούρης: «Προσπαθώ να κάνω πάντα αυτά που μου αρέσουν χωρίς την οποιαδήποτε έκπτωση»

Οι αποκαλύψεις της Χάρις Αλεξίου στον Γιώργο Νανούρη