γηροκομείο Αθηνων

Έκκληση για βοήθεια του γειροκομείου από την Μαίρη Λίντα