Γκελυ Μαυροπούλου

Στο νοσοκομείο η Γκέλυ Μαυροπούλου