Γρηγόρης Αποστόλου

Δημήτρης Αποστόλου: «Αλλά και αυτός, για να έχει φτάσει σε αυτή την αρρώστια, έχει φάει πάρα πολύ ξύλο. Η ψυχή του έχει γίνει σμπαράλια...»