ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:
ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ


Ετικέτα: γυμνάσια