ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε

MY HEALTH:
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ

Ετικέτα: ιατρικές εξετάσεις