Ηλία Φουντούλη

Άφησε το θέατρο και μπήκε στην κουζίνα η Ελένη Ράντου