Ημικρανία

Ημικρανία: Το απλό «φάρμακο» που μειώνει την συχνότητα των κρίσεων