Καίτη Γραμμά

Η διεμφυλική Καίτη Γραμμά είναι πραγματικό… Next Top Model