Κάρμα

Λένα Ζευγαρά: φέρνει το «Κάρμα» της επιτυχίας στο καλοκαίρι μας!