Κατερίνα Γιατζόγλου

Κατερίνα Γιατζόγλου: «Γνωστός Έλληνας μου είχε κλέψει το τζιπ...»