Κάτια Νικολοπο'υλου

Βαρύ πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου