κοινη συνέντευξη

Το πρώην ζευγάρι θα δώσει κοινή συνεντευξη;