Κωνσταντίνος Μαρκοράς

Γρηγόρης Βαλτινός: γιατί απέρριψε το ρόλο του “Μαρκορά” στους «Δύο Ξένους»;