Κωνσταντίνος Συνολάκης

Κωνσταντίνος Συνολάκης : Αν δεν είχαμε το 112 θα είχαμε θρηνήσει θύματα