Κωσνταντίνα Μιχαήλ

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: "Για να φτάσω στο όχι, είπα πολλά ναι που δεν ήθελα"