Λαϊκός τραγουδιστής

Στα χέρια του εισαγγελέα πασίγνωστος τραγουδιστής! Ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!