Λάμωη

Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Για τους παρουσιαστές υπήρξε χρυσή εποχή, για τους ηθοποιούς όχι»