λαμπαδα

Τι συμβολίζει η Πασχαλινή λαμπάδα και η λαμπάδα της Μ. Παρασκευής