Λένα Παπαρρηγοπούλου

Η Σταρ Ελλάς 2002, Λένα Παπαρρηγοπούλου, στον δρόμο του Θεού

Η πρώην Σταρ Ελλάς, Λένα Παπαρρηγοπούλου, κάνει στροφή στον Θεό και την καριέρα της!