Λευτερης Γιοβανίδης

Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔHMOTIKO ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ