Λευτέρης Πετρούνιας. Βασιλική Μιλλούση

Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: καροτσάδα με τις κόρες τους και το σκυλάκι τους