Μάχης της Κρήτης

Λαμπρός ο εορτασμός της «Μάχης της Κρήτης» (φωτογραφικό υλικό)