Μαλού

Μαλού: «Με έχει πληγώσει γιατί δεν χάρηκα, όπως θα έπρεπε αυτές τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου»