Μάνος Ιωάννου

Έκπληκτος ο Μάνος Ιωάννου μετά τη συμμετοχή του στο Βachelor: "Δεν ήξερα που πήγαινα"

Μαρίνος Κόνσολος: «Αν θέλει ο Ιωάννου ας πάρει τα μπογαλάκια του...»