Μάντα Παπαδάκου

Εσπευσμένα στο χειρουργείο η κόρη της Μάντας Παπαδάκου