Μαρία Κωνσταντάρου

«Η Σαπφώ Νοταρά ήταν πολύ μοναχικός άνθρωπος, ήταν απότομη»