Μαρία Παπαγιάννη

Μετά το σύζυγό της έχασε και τον πατέρα της η Μαρία Παπαγιάννη