Μαρία Πρωτόπαππα

Μαρία Πρωτόπαππα: «Τα φαινόμενα βίας δυστυχώς δεν περιορίζονται στον καλλιτεχνικό χώρο»