Μαρία Τσάκου

Μαρία Τσάκου: Θλίψη στο χώρο της ναυτιλίας από τον θάνατό της σε ηλικία μόλις 49 ετών