Μαρίνα Σαγανά

Open: ποιοι ακολουθούν στην έξοδο Λυμπεράκη και Σαγανά! Τι συμβαίνει στο κανάλι της Παιανίας;